Welcome to our website

Liturgies Schedule

Weekday Masses:

Monday - Friday:  7:00AM - English;      

Weekend Masses:

Saturday: 4:30PM - English

Sunday:  9:00AM - English

              10:30AM - Vietnamese

 

Welcome

Welcome to St. Columba

St. Columba is a Roman Catholic Church centrally located in the historic Hamline-Midway area of St. Paul, in the Archdiocese of St. Paul and Minneapolis, Minnesota. 

We are an English and Vietnamese speaking Catholic community that is committed to be a light in the heart of the Midway. With the Grace of God we will accomplish this mission by serving the people through the ministries of: Worship, Evangelization, Community Building, Stewardship, Pastoral Care, Education, and Peace. 

 

Giáo xứ St. Columba là một giáo xứ Công Giáo, thuộc Tổng Giáo Phận St.Paul & Minneapolis, Minnesota

Với hai nền văn hóa và ngôn ngữ: Mỹ & Việt, giáo xứ St. Columba liên kết các gia đình Công Giáo để thờ phượng, tán tạ, và ngợi khen Thiên Chúa; đồng thời, để sống và loan báo Tin Mừng Chúa Kitô qua các mục vụ: cử hành phụng vụ & các Bí Tích, sống sứ điệp truyền giáo, cổ võ tinh thần hiệp nhất và tương thân tương ái, và chăm sóc các nhu cầu thiêng liêng.

Xin quý vị cùng tham gia sinh hoạt với chúng tôi

St. Columba - giáo xứ kính mời

Photo Gallery

Join Us for Mass

Saturdays
10:00 AM Mass in Vietnamese
3:30 PM Confessions
4:30 PM Mass in English

Sundays
9:00 AM Mass in English
10:30 AM Mass in Vietnamese

Weekday Masses
7:00AM Mass in English

Saturday December 24, Christmas Eve
4:30PM – Mass in English
7:00PM – Mass in Vietnamese

Sunday December 25, Christmas Day
9:00AM – Mass in English
10:30AM – Mass in Vietnamese

Office Hours

Monday through Thursday
8:00am -- 3:30pm

Find us!!

Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công

Weekly Bulletins

Bulletins


  • Sun, Apr 25th

  • Sun, Apr 18th

Staff

Catholic News and Resources

Click image to view: